Εργαστήρια διδασκαλίας της ν.ε. γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση

 

Στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Γλωσσολογικού Συνεδρίου «ΤΖΑΡΤΖΑΝΕΙΑ 2015» οργανώνονται φέτος δύο παράλληλα εργαστήρια, τα οποία θα διεξαχθούν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015 στις 18.15 – 19.15 στο χώρο του Εμμανουηλείου Πνευματικού Κέντρου Τυρνάβου, το οποίο βρίσκεται στην νότια είσοδο της πόλης.

Το πρώτο εργαστήριο

Τίτλος: «Νέο (;) πρόγραμμα γλωσσικής διδασκαλίας για την Α' Λυκείου: Εμπειρίες σχεδιασμού και εφαρμογής»

Περιεχόμενο: θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί εφαρμοσμένο σχέδιο διδασκαλίας το οποίο αναφέρεται στις δύο τελευταίες ενότητες το ισχύοντος προγράμματος γλωσσικής διδασκαλίας της Α'  Λυκείου, "Το κείμενο: η δομή, τα χαρακτηριστικά του και η ποικιλότητά του" και "Γλώσσα, κοινωνία και επικοινωνία". Η συγκεκριμένη διδακτικής πρόταση και εφαρμογή αφορμάται από τη θεματική ενότητα του Αθλητισμού και προεκτείνεται στη γλώσσα και τα Μ.Μ.Ε,. επιδιώκοντας να διδάξει στους μαθητές την περιγραφή, την αφήγηση και τη συνοχή και να τους φέρει σε επαφή με ποικιλία κειμένων γραπτών και πολυτροπικών.

Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Κωνσταντίνος Ντίνας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας - Σωτηρίου Ελένη, φιλόλογος

 

Το δεύτερο εργαστήριο

Τίτλος: «Πολυτροπικά κείμενα στην εκπαίδευση: θεωρητικά εργαλεία & διδακτικές πρακτικές»

Περιεχόμενο: η πρόταση των διοργανωτών εκκινεί από την παραδοχή ότι στην εποχή μας όλο και περισσότερο το νόημα των κειμένων συγκροτείται μέσα από την συνύπαρξη πολλών σημειωτικών τρόπων, ενώ είναι ιδιαίτερα δύσκολο για όσους από εμάς έχουμε συνηθίσει στην ανάγνωση / ερμηνεία των μονοτροπικών κειμένων, να αποκωδικοποιήσουμε τα αντίστοιχα πολυτροπικά. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν οι αρχές οργάνωσης των πολυτροπικών κειμένων, «κλειδιά» για την ανάλυσή τους και την ανίχνευση των επικοινωνιακών μηνυμάτων των δημιουργών  τους και - κυρίως – ανάδυσης του ιδεολογικού φορτίου τους. Παράλληλα, μέσα από  συζήτηση, συλλογική επεξεργασία πολυτροπικού υλικού και αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων, θα αναδυθούν παραδείγματα διδακτικής αξιοποίησης και διασύνδεσης με ποικίλα γνωστικά αντικείμενα. Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ολόκληρου του φάσματος της σχολικής εκπαίδευσης.

Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Μαρία Παπαδοπούλου, Ευγενία Παγκουρέλια και Σοφία Γκόρια (Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

 

Το κάθε εργαστήριο μπορούν να το παρακολουθήσουν μέχρι 35 εκπαιδευτικοί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και για τα δύο εργαστήρια, δίνοντας σειρά προτίμησης στο καθένα.

Προθεσμία δηλώσεων: Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015

Επικοινωνία: με την κ. Κατερίνα Κοθρά, ταμία του Συνδέσμου Φιλολόγων Λάρισας. Τηλέφωνο: 697 407 3952  e-mail: thmiliousi@sch.gr.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων ξεπερνά τους 35 σε κάθε εργαστήριo, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.