Επιτροπές

Επιστημονική Επιτροπή
Αναστασιάδη – Συμεωνίδη Άννα      Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
Ανδρέου Γεωργία                            Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Π.Θ.
Γιώργος Ανδρουλάκης                     Αν. Καθηγητής, Π.Θ.
Αργύρης Αρχάκης                           Αν. Καθηγητής, Π.Π.
Γκανά Ελένη                                   Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Π.Θ.
Ιορδανίδου Άννα                             Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Π.Π.
Ιουλία Κανδήλα                               Δρ. Πανεπιστ. Θεσσαλίας, Σύνδεσμος Φιλολόγων ν. Λάρισας
Κοιλιάρη Αγγελική                           Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
Τάσος Μάτος                                   Δρ. Πανεπιστ. Θεσσαλίας, Σύνδεσμος Φιλολόγων ν. Λάρισας
Ναπολέων Μήτσης                          Ομότιμος Καθηγητής, Π.Θ.
Παπαδοπούλου Μαρία                     Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχ. Εκπαίδευσης, Π.Θ.
Νάκας Θανάσης                              Καθηγητής, Παιδ. Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α
Σκούρτου Ελένη                              Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Π.Α.
Ρούλα Τσοκαλίδου                          Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χατζηδάκη Ασπασία                       Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 
Οργανωτική Επιτροπή
Βερέμη Ανδρονίκη                           Δ.Σ.  Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Λάρισας
Γκέτσου Κατερίνα                            Περιφέρεια Θεσσαλία - Π.Ε. Λάρισας
Καλαμπούκα Χάιδω                        Δήμος Τυρνάβου
Καλπακίδου Δέσποινα                    Δ.Σ.  Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Λάρισας
Κοθρά Κατερίνα                             Δ.Σ.  Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Λάρισας
Κουλιός Κωνσταντίνος                    Αντιδήμαρχος Τυρνάβου
Μαγαλιού Ερμίνα                           Δ.Σ.  Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Λάρισας
Οικονόμου Κωνσταντίνος                Δ.Σ.  Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Λάρισας
Σωτηρίου Ελένη                              Μέλος Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Λάρισας
 
 
Γραμματεία Συνεδρίου
Γιάννη Μερόπη                            Φοιτήτρια – Νομική Κομοτηνής
Μάτου Παλμύρα                          Φοιτήτρια – Αγγλική Φιλολογία Α.Π.Θ.